Tổ chức

17/07/2012 11:20

Sara Việt Nam phấn đấu không ngừng để trở thành một tổ chức kinh tế giàu mạnh của quốc gia, đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã hội và nâng cao giá trị cuộc sống của các thành viên thông qua những điều kiện phát triển tốt nhất về vật chất và tinh thần.

   

 • Thông tin chung:
  • Tên thương mại: Công ty cổ phần SARA Việt Nam 
   Tên tiếng Anh: SARA Viet Nam Joint Stock Company
   Tên viết tắt: SARA Việt Nam
  • Địa chỉ: Phòng 205 - Nhà A5 - Khu Đô Thị Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
   - Điện thoại / Fax:    0435380 817 - 0435148461- Email:  info@sra.vn

   

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

 Chủ Tịch HĐQT                        Ông :  Trần Khắc Hùng

   Ủy Viên HĐQT                       Ông :   Nguyễn Thế Sơn

   Ủy Viên HĐQT                       Ông :   Trịnh Hữu Tuấn

   Ủy Viên HĐQT                       Ông :   Đặng Hồng Hải

 BAN GIÁM ĐỐC.

   Tổng Giám Đốc :                   Ông :   Đặng Hồng Hải

   P. Tổng Giám Đốc :               Ông :   Nguyễn Thế Sơn.

   Kế Toán Trưởng :                  Bà   :   Phạm Thị Hậu

 

 CÁC BỘ PHẬN QUẢN LÝ.

   Phòng  Dự Án.

   Phòng Kinh Doanh.

   Phòng Hành Chính Nhân Sự.

   Phòng Tài Chính Kế Toán.

  Phòng Kỹ Thuật

 

Các tin đã đăng

Video

ads

Chương trình Thạc Sĩ QTKD Học MBA, Thạc sĩ QTKD Quốc tế Rượu BORSMI