Ký kết hợp tác giữa Sara và Sparten

12/05/2013 2:37:48 CH

Cùng với sự phát triển của đô thị, khả năng rác thải thành phố bị quá tải nghiêm trọng, không thể đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải hiện nay. Đất chôn lấp rác xử lý đơn giản không chỉ chiếm diện tích mà còn gây ô nhiễm thổ nhưỡng không khi và nguồn nước xung quanh , không đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường.

 

Bên cạnh đó cùng với sự phát triển của đô thị , đời sống con người ngày càng nâng cao và nhiệt trị rác thải thành phố cũng tăng cao, nhiệt trị rác thấp nhất đã đạt mức 5000kJ/kg trở lên, hoàn toàn phù hợp với điều kiện xử lý đốt rác. Đây là phương thức xử lý "Vô hại hóa, tiết kiệm hóa và tài nguyên hóa", sử dụng công nghệ lò đốt mắt xích kiểu đứng tiên tiến và ửu điểm ít tốn diện tích, giá thành vận hàng thấp , có thể tái chế rác thành chất hữu ích , là sự lựa chọn hàng đầu cho hệ thông đốt rác sinh hoạt thành phố.

Những hình ảnh về nhà máy xử lý rác thải thành phố.

 

 

 

Các tin khác

Video

Chương trình Thạc Sĩ QTKD Học MBA, Thạc sĩ QTKD Quốc tế Rượu BORSMI