Giơi thiệu các công trình đã và đang làm

17/07/2012 4:45:39 CH

Được thành lập năm 2004 với hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông Công ty cổ phần Sara Việt nam đã có rất nhiều đóng góp vào nền kinh tế Việt Nam.

AccoutingSARA 2013 giải pháp kế toán tài chính hoàn thiện cho các doanh nghiệp, được xây dựng dựa trên những nghiệp vụ phát sinh trong thực tế kết hợp với những chuẩn mực kế toán mới nhất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. AccoutingSARA 2013 trợ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí từ đó đẩy mạnh công tác hoạt động sản xuất kinh doanh.

AccoutingSARA 2013  được thiết kế thành 10 phân hệ đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh, trong đó các phân hệ vừa có thể hoạt động độc lập vừa liên kết với nhau tạo thành một khối thống nhất, các phân hệ bao gồm:

 

-  Phân hệ sổ cái

 

-  Phân hệ kế toán quỹ 

-  Phân hệ kế toán ngân hàng 

-  Phân hệ kế toán mua hàng 

-  Phân hệ kế toán bán hàng 

-  Phân hệ kế toán quản lý kho 

-  Phân hệ kế toán tiền lương 

-  Phân hệ kế toán quản lý tài sản cố định 

-  Phân hệ giá thành

 

-  Phân hệ kế toán hợp đồng mua bán

Với sức trẻ, SARA đã tạo ra được một nền tảng vững chắc AccoutingSARA 2013 để phát triển thành các giải pháp tài chính lớn hơn, mạnh hơn,… trợ giúp đắc lực hơn nữa trong công tác quản lý, khai thác các thông tin kế toán và quản trị doanh nghiệp.

Cùng với những ý kiến đóng góp, phản hồi từ phía quý khách hàng chúng tôi cam kết luôn cải tiến và hoàn thiện về sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của quý khách hàng.

Trân trọng cảm ơn!

 

 Công ty Cổ phần SARA Việt Nam

Các tin khác

Video

Chương trình Thạc Sĩ QTKD Học MBA, Thạc sĩ QTKD Quốc tế Rượu BORSMI